Kondičné a bojové športy

Kondičnými športmi myslíme športy ktoré sa môžu vykonávať samostatne i bez bojových športov, ale v našom prípade podporujú bojové športy. Medzi hlavné patria bodybuilding v zmysle posilňovania a rozvoja svalstva, zvyšovanie rýchlosti pohybov a reakčných schopností. Ďalej je to klasický beh a chôdza, strečing a pod. Kondičné športy slúžia na jednoduché zlepšenie kondície, čo je potrebné pre každodenný život i pre bojové športy.

V rámci bojových umení sa učíme a trénujeme viaceré techniky pre všeobecný boj bez pravidiel i pre boj s pravidlami a hranicami. Trénujeme boj proti jednému súperovi, viacerým súperom, ako i pomocou a proti zbraniam. Kondičné športy robíme mimo nášho tréningu, odporúčame navštevovať posilňovňu pre silové cvičenia a behať. Ideálne je minimálne v tie dni keď máme aj my tréning, odporúčané je i v iných dňoch.

Tréningy bojových športov sú rozdelené na viacero úrovní, na začiatku sa učíme základné techniky bojových umení pre boj s pravidlami. Neskôr sa pridávajú techniky pre boj s menším počtom pravidiel, a na konci sú to techniky bez pravidiel. Boj bez pravidiel je pomerne nebezpečný preto je možné ho trénovať len neskôr. Stupne sa rozdeľujú na roky venované tréningu.

Pre všeobecný boj sú nasledovné úrovne:

* 1. rok – techniky a sparing základných bojových umení a športov
* 2. rok – boj proti viacerým protivníkom, boj bez pravidiel
* 3. rok – boj pomocou a proti zbraniam
* Od štvrtého roka – úroveň senior, má možnosť viesť tréningy, vlastný gym a pod.

Nezávisle od týchto úrovní má každý účastník možnosť zúčastňovať sa interných súťaží vo svojej kategórii veku a doby tréningu, ktoré budeme usporadúvať pravidelne s partnerskými organizáciami.

O športoch

BOX
Box je asi “najjednoduchším” športom v rámci bojových umení. Cesta k úspechu je pomerne jednoduchá – pokiaľ máte vlohy na tento šport, naučíte sa techniky, trénujete dostatočnú dobu a venujete sa sparingu. Box je taktiež olympijským športom a dá sa súťažiť ako ako amatér alebo aj ako profesionál. Box je dobrým základom pre ostatné bojové športy. V boxe existuje veľmi veľa známych osobností, preto by som ani nevyzdvihoval žiadnu.

Džudo, Jiu Jitsu, BJJ, Zápasenie, Sambo
Tieto bojové umenia/športy sú venované hlavne boji na zemi (ground fight). Džudo a zápasenie sú olympijskými športmi. V Severnej Amerike je viac rozšírené Brazílske Jiu Jitsu a džudo.

Zápasenie má veľa štýlov, okrem iných Európsky, voľný a Americký štýl, Európsky sa vola „grécko rímske“ a americké je „wrestling“. Ajkeď wrestling je vnímaný trošku ináč vďaka show charakteru ale vychádza z voľno štýlového zápasenia. Zápasenie sa robí už od prvopočiatkov ľudstva, prvé písomné zmienky sú spred 4.000 b.c.
Sambo je Ruským štýlom bojového umenia zápasenia. Aktuálnym najznámejším predstaviteľom samba je Fedor Emelianenko ktorý momentálne držiteľom titulu WAMMA v ťažkej váhe.
Brazílske Jiu-Jitsu (BJJ) sa stalo známym vo svete hlavne pomocou Royce Gracieho ktorý bol úspešný s týmto štýlom bojového umenia v roku 1990 v UFC proti predstaviteľom ostatných bojových umení. Odvtedy patrí BJJ k základnej výbave hlavne amerických MMA bojovníkov pre boj na zemi a submission techniky.

BJJ je asi najnebezpečnejšie zo všetkých spomenutých techník, keďže sa koncentruje aj na škrtenie a páky, škrtením sa dostáva oponent do bezvedomia a pákami je veľmi ľahké zlomiť končatiny. Preto je nutné toto bojové umenie trénovať s veľkou opatrnosťou.

Kick Box, Thajský box
Kickbox a thajský box patrí k základom zmiešaných bojových umení (MMA). Má veľa predstaviteľov vo svete, ale ako samotné bojové umenia nemajú šancu uspieť proti MMA, kde sa mieša veľa štýlov. V skratke ide rôzne techniky kopov.

Escrima/Kali
Escrima sa používa aj pod názvami Kali alebo Armis. Pod tieto štýly patrí niekoľko desiatok štýlov. V skratke sa jedná o filipínske bojové umenie pre boj s „palicami“ ktoré reprezentujú nože, meče, a iné bojové nástroje. V súčastnosti sa stáva toto bojové umenie stále známejším. Vznikajú prepojenia s inými bojovými umeniami. Napr. sa zvykne spájať s Wing Tsun/Chun-om, ktoré samé o sebe pracuje s bojovými nástrojmi ako meče, nože a pod. Toto bojové umenie reprezentuje súčasť street/real fightu, čiže pouličného boja. Pre streetfight je neodmysliteľnou súčasťou boja. Má blízko k realite a preto je vhodné a trénovanie reálneho boja pomocou bojových pomôcok.

WT, WCH, Kungfu
Wing Tsun, Wing Chun reprezentujú čínske bojové umenia kungfu alebo wushu. Slúžia ako dobrý základ pre kombináciu s inými bojovými umenia. Nevýhodou je že sa musia učiť pomerne dlho, takže veľa študentov nevydrží v štúdiu. V neskorších etapách výučby sa žiaci učia už aj boj s mečmi, šablami a pod. Bolo by zdĺhavé písať o vzniku a rozšírení týchto bojových umení. Vznikli pred stáročiami a patri medzi jedny z viacerých čínskych bojových umení ktoré sa rozšírili i do Európy a Ameriky. Pre MMA boj nie sú vhodné, keďže sa skôr venujú súladu duše a tela, ale základ pre výučbu kombinovaných bojových športov sa hodia.

Kyokushin karate
Patrí medzi full kontaktné odnože karate. Výnimočne sa hodí pre boj MMA, keďže jeho podstata je reálny boj. Medzi najznámejších predstaviteľov tohto bojového umenia v súčastnosti patria Georges St. Pierre (dvojnásobný držiteľ titulu UFC), Semmy Schilt (trojnásobný výťaz turnaja K1), Glaube Feitosa, Dolph Lundgren ( Herec :) ), Andy Hug, Bas Rutten (trojnásobný držiteľ titulu UFC v ťažkej váhe).

Post to Twitter Tweet This Post

Podobné stránky:

  • Podobné stránky nájdete v menu

Pridajte komentár