Pravidlá

1., O klube sa nerozpráva :) , ale nie, môže sa :)

2., Sparingy sa vždy nahlasujú vopred vedúcemu, musia byť jasné pravidlá

3., Používanie techník mimo miesta tréningu je striktne zakázané a môže viesť k vylúčeniu. Povolené sú len pre účely pre vykonávanie povolania, vopred ohlásených akcií, súťaží a podujatí. Pre sebaobranu je možné použiť techniky taktiež len v rámci zákonom stanovených podmienok.

4., Účastníci musia priniesť čestné prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti pre účasť na tréningoch.

5., Pre osoby staršie ako 18 rokov treba taktiež prepojiť čestné prehlásenie že majú čistý register trestov.

Dokumenty sú stiahnuteľné nižšie.

Post to Twitter Tweet This Post

Podobné stránky:

Pridajte komentár