Otázky a odpovede

Odpovedáme na Vaše otázky

Asi nastal na začiatku problém s komunikáciou z našej strany, keď sme nevedeli alebo zle vysvetľovali účel a obsah tréningov. Pokúsime sa zverejniť tu otázky ktoré nám kladiete pri prvej návšteve.

1., Na plagátoch a reklamách je vymenovaných veľa druhov bojových umení. Ako to je v praxi.

Na plagátoch máme uvedených viac druhov bojových umení a športov. Na začiatku sme chceli vymenovať bojové umenia ktoré sa dajú u nás trénovať, ale väčšina ľudí nerozumela tomu ako je možné trénovať všetko. Vysvetlenie je nasledovné, nechceli sme pomenovať tréning MMA (Mixed martial art, Zmiešané bojové umenia) keďže sme netrénovali boj na zemi – napr. judo, zápasenie, BJJ, sambo a pod. Ku dnešnému dňu sa to už však zmenilo keď máme trénujúcich pre kompletnú škálu boja – ruky, nohy i boj na zemi. Ďalším dôvodom prečo sme nechceli nazvať tréningy MMA je ten že máme záujem trénovať i zbrane v kombinácii s technikami kung fu, ako to je napríklad pri wing tsun/chun vs. Escrima/kali. Takže po zmenách k dnešnému dňu – jan. 2010 meníme pomenovanie tréningov na MMA Workout a Sebaobrana. Toto asi vystihuje v skratke najlepšie čím sa zaoberáme, čo robíme na tréningoch.
Zhrnutie v skratke: Trénujeme MMA (Zmiešané bojové umenia) a sebaobranu. MMA tréningy sa skladajú zo základných techník MMA, ďalej z toho najlepšieho a najefektívnejšieho z boxu, thajského boxu, kickboxu, kung fu (wing tsun/chun), juda, brazílskeho jiu jitsu a karate. Ďalej v rámci sebaobrany cvičíme alebo budeme cvičiť MMA techniky konvertovateľné na reálnu sebaobranu na ulici. Ďalej je to tréning so zbraňami vychádzajúc z techník krav maga, escrima, kali v kombinácii s kung-fu.

2., Prečo je v reklamách a na stránke všade uvedené že hľadáme ľudí z Petržalky, alebo ktorí bývajú prechodne v Petržalke.

Dôvod je ten že tréningy sú pomerne neskoro. Nepodarilo sa nám zatiaľ vybaviť skoršie časy. ZMENA: V utorok sa mení začiatok tréningu z 1 hod (21:30 – 22:30) na 2 hod, (20:30-22:30). Späť k téme. Z praxe väčšine ľudí sa nechce chodiť ani niekoľko metrov na tréningy, nehovoriac o tom keby musel cestovať hodinu z Rače, Karlovej vsi a pod. na tréningy v Petržalke. Preto sú tréningy odporúčané len pre ľudí ktorí bývajú v Petržalke. Keby sa našlo viac záujemcov z iných oblastí Bratislavy – môžeme skúsiť spraviť druhý klub v tej oblasti alebo v blízkosti centra, nech to je každému na druhej strane Dunaja čo najbližšie. Predtým sa však pozrite k nám do Petržalky na tréning, či Vám vyhovuje štýl.

3., Môžu sa tréningov zúčastniť aj začiatočníci?

Toto je ťažká otázka. Jedná sa tu len o odhodlanosť pracovať na sebe samostatne! Keď to chceš Vážne – nie je problém. Musíš mať hlavne dôvod pracovať na sebe – nech sa jedná o kondičku, o zlepšenie techník, alebo o všestrannejší pohľad na bojové umenia. Pokiaľ začiatočník Vážne chce, nie je problém. Na tréningoch máme i ľudí ktorí predtým nič netrénovali, takže nie je problém.

4., Pre koho je tréning najvhodnejší?

Tréning je ideálny pre ľudí ktorí už majú znalosti z iných bojových umení a chceli by si vyskúšať kombinovať bojové umenia, mať sparingy podľa rozličných pravidiel alebo si len zlepšiť úroveň komplexnej sebaobrany. Popri našich tréningoch môžete v pohode navštevovať klub do ktorého chodíte normálne – box, thajský box, bjj a iné. U nás si to všetko len zmixujete a získate iný pohľad na bojové umenia. Popri tréningoch u nás sa odporúča aj iná kondičná alebo silová činnosť ako beh, posilka a pod. Tieto činnosti je však lepšie vykonávať mimo tréningov, aby sme sa vedeli venovať len tomu prečo tam sme.

5., Ako prebiehajú tréningy reálne?

V prípade začiatočníka sa ukážu všetky potrebné cviky z viacerých bojových umení. Začiatočník trénuje samostatne a zvlášť techniky boxu, thajského boxu, kung fu. Musí pochopiť rozdiely v nich, musí vedieť v ktorej situácii je možné využiť ktorú techniku. Po získaní základných znalostí, rýchlosti a sily – môže to trvať týždne alebo aj mesiace by mal byť nováčik už schopný vybrať si v ktorých bojových umeniach chce pokračovať a v ktorých nie. Môže sa rozhodnúť aj pre ďalšie techniky napr. pre boj na zemi – judo, brazílske jiu jitsu, sambo alebo iné. Pokiaľ tak spraví a vyberie sa cestou všetkých troch druhov boja – ruky, nohy, boj na zemi – trénuje už MMA. Pokiaľ nemá záujem, trénuje len to čo chce – napr. len box, alebo len box + thajský box a pod.

Pokročilý záujemca – je osoba ktorá už niekoľko rokov trénovala jedno alebo viac bojových zmení. V jeho prípade už nie je nutné mu vysvetlovať že čo je možné trénovať a čo nie. Pre pokročilých je asi najviac zaujímavým prvkom učenie sa počas boja. Máme viac druhov sparingov – simulácia komplexného boja, precvičovanie techník v praxi, mixovanie štýlov, skúšanie nových štýlov a iné.

Pre expertov na úrovni trénerov, alebo súťažiacich fighterov ponúkame možnosť využiť priestor na spoločné tréningy – na trénerskej úrovni, alebo spolu s Vašimi cvičencami. Ceny nemáme vysoké, nerobíme to pre zisk – takže môžete kľudne cvičiť s nami a nemusíte platiť za prenájom celej haly. Privítame „profíkov“, aj profesionálnych fighterov. Je to ideálny spôsob na spoločné cvičenia.

6., Tréner a výučba.

Na workoute nie je tréner v klasickom zmysle slova. U nás je len zodpovedný a vedúci, ktorý dáva pozor aby nedošlo k ujme na zdraviu a je zodpovedný za priebeh tréningu. Tréningy nefungujú podľa klasickej schémy kde tréner povie čo sa bude robiť a všetci to robia. U nás je individuálny prístup.

7., Čo si treba priniesť na tréning?

Z pohľadu bezpečnosti je dobré mať nasledujúce chrániče.

Začiatočníci:
Pokiaľ nepraktizujete sparingy MMA, grappling, je nutné mať len rukavice pytlovky pre tréning s vakmi. Pokiaľ si chcete lepšie ochrániť ruky odporúča sa mať aj klasické bandáže, alebo do plusu aj elastické. Pokiaľ chcete aj sparovať – je nutné mať rukavice na sparing a ďalšiu ochranu na lýtka, holennú kosť, koleno, lakte a pod.

V prípade že ste už trénovali, máte skúsenosti s niektorým z bojových umení a budete aj sparovať – je nutné mať ochranu podľa druhov trénovaných činností.

Maximálnu ochranu je možné dosiahnuť aj chráničom na hlavu, zubov a suspenzorov.

Záleží len na Vás aký stupeň ochrany zvolíte, ale min. sú rukavice a bandáže na ruky.

Ďalej nezabudnite na športový úbor podľa cvičeného športu a vnútornú obuv na prezlečenie.

8., Min./max. vek cvičiacich?

Záleží len na Vás.

9., Pre koho a prečo nie je tréning vhodný?

Základom pre tréning u nás je schopnosť samostatne rozmýšľať v zmysle schopnosti samostatne trénovať rozvíjať techniky. Pravdaže ti v tom pomôžeme, ukážeme a trénujeme s tebou, a ty sám rozhoduješ o tom čo a ako trénuješ. Trénujúcim nehovoríme čo majú robiť každú minútu tréningu, alebo im neplánujeme činnosť. Preto je nutný vysoký stupeň samostatnosti z Vašej strany. Tréningy neprebiehajú klasickým štýlom. Každý trénuje spolu alebo samostatne to čo chce a na čo má sparingového partnera.

Pýtajte sa emailom na workout.sk@gmail.com , alebo na stránke kontaktov a my Vám odpovieme.

Workout.sk

Post to Twitter Tweet This Post

Podobné stránky:

  • Podobné stránky nájdete v menu