Thajský box 4 – Techniky boja

Techniky boja thajského boxu

Pri úderoch sa používajú techniky klasického boxu – priamy úder, krížový úder, hák(mat tong), zdvihák(mat aat) a ďalšie. Medzi ďalšie techniky úderov patrí „swing“ ktorý je hák na dlhšiu vzdialenosť. Bojové umenie Savate napr. využíva podobný typ úderu na diaľku, ktorý je za potreby pre preklenutie vzdialenosti medzi bojovníkmi používajúcimi kopy. Rozdiel medzi klasickým medzinárodným boxom a thajským boxom je viditeľný v obrannom postoji a obrane rukami. Pretože bojovník thajského boxu sa musí vedieť brániť kopom, úderom, kolenám i lakťom, musí mať ruky vzdialené viac od tela.

Techniky úderov lakťami sa rozdeľujú na: vodorovné, smerom dolné a horné, krížové a tlačené. Vodorovný úder lakťom je vedený podobne ako hák, smeruje na bočnú stranu hlavy. Úder lakťom smerom dole je vedený tak že sa ruka najprv zakloní dozadu a potom udiera lakeť dopredu na oblasť tváre, hlavy spredu. Táto technika sa používa aj pri výskokoch, kedy sa k takémuto úderu lakťom dole pripája i váha tela a technika je o to pôsobivejšia. Úder lakťom hore je podobný spodnému háku v boxe. Šikmé údery lakťom sú ako vodorovné údery lakťom, pripája sa však ešte otáčanie tela. Tlačený úder lakťom sa podobá priamemu – rovnému úderu v boxe.

Kopy kolenami patria medzi najnebezpečnejšie techniky používané v thajskom boxe. Ich presné použitie končí väčšinou fatálne – ukončením zápasu na KO. Táto technika má väčšinou tri základné verzie, sú to – priama, oblúková a naskočená. Väčšinou sa používajú prvé dve verzie kopov kolenami – priama a oblúková. Naskočené koleno je však o to účinnejšie. „Priame koleno“ sa používa väčšinou pri boji zblízka. „Oblúkové koleno“ sa používa väčšinou keď sú bojovníci zovretí (clinch), cielom sú rebrá a obličky. „Naskočené koleno“ sa používa väčšinou keď je súper v rohu, alebo keď sa chce bojovník predviesť publiku. Je to veľmi efektívna technika.

Ďalšie techniky kopov sa skladajú z: „roundhouse“ kopu, priameho kopu a oblúkového kopu. Round kick sa člení ďalej na nízky, stredný a vysoký podľa smerovania kopu. Nízke round kopy sa vykonávajú plnou silou. Ich prevedenie je odlišné ako od podobné kopy v Savate a Kyukushinkai Karate. Priamy kop slúži pre zastavenie alebo odtlačenie súpera z blízkosti bojovníka. Kop z otočky sa v zápasoch využíva len zriedka, podobne ako vysoký oblúkový kop je ponechávaný ako záverečný kop pre ukončenie zápasu vo vhodnom momente. V tradičnom thajskom boxe neexistuje bočný kop, ale japonský kickboxeri ktorí prešli z karate využívajú aj tento kop úspešne.

V tréningových táboroch a aj tréneri preferujú techniky kopov s cieľom oponentových nôh, stehien. Tieto techniky sa volajú sekanie (cut), dôvod je ten že použitím tejto techniky sa vysekávajú nohy spod súpera. Cieľom týchto kopov je väčšinou stehno a to z vnútornej alebo vonkajšej strany. Kop sa vykonáva holennou kosťou. Kombinácia techník kopov je účinná voči väčšine bojových umení používajúcich kopy, napr. taekwondo, kickbox, karate.

Post to Twitter Tweet This Post

Podobné stránky:

  • Podobné stránky nájdete v menu