Thajský box 3 – Tradície a tréning

Tradície thajského boxu a tréning

Tradíciou v zápasoch thajského boxu je nosenie alebo uvedenie názvu tréningového tábora boxerom v ringu. Tréning thajského boxera pozostáva okrem iných zo strečingu, silových cvičení, skákania cez švihadlo, behania, plávania, tieňového boxu, technických tréningov, tréningových súbojov (sparring). Ďalej sa používajú lapy, bloky i boxerské vrecia, hrušky a iné náradie. Viaceré údery, kopy a techniky je zakázané trénovať alebo použiť na tréningoch z dôvodu nebezpečnosti pre trénujúceho i jeho tréningových partnerov. Tréningy zvyknú trvať 2 hod., konajú sa viackrát za deň počas viacerých dní za sebou. V tréningoch je zakomponovaná aj terapeutická masáž. Pre výdrž je dôležitá správna životospráva a stravovanie.

Zloženie a obsah tréningov sa mení, ale vo všeobecnosti cvičenia pre naťahovanie svalstva (strečing) a rozcvičky sú obsiahnuté v rituálnom tanci (ram muay alebo wai kruh). Praktizovanie dýchacích cvičení je počuť počas pohybov bojovníkov. Počas cvičení sa bojovníci koncentrujú na údery a kopy na vitálne body imaginárneho protivníka, ktorý reprezentuje boxerský vrecia (heavy bag) alebo tzv. banánové vrece „banana bag“ ktoré je dlhšie a ťažšie ako klasické boxerské vrece. Banana bag sa používa sa väčšinou pre precvičovanie kopov. Ďalšie náradie môže pozostávať z boxerských hrušiek, tréningových figurín, boxerských rukavíc, dvojstranných vriec, lapov, blokov, chráničov na – telo, ruky, ruky, lakte, kolená. Ďalej to môžu byť chrániče na hlavu, zuby, bandáže a iné. Bojovníci si trénujú holennú kosť aby bola odolnejšia proti kopu súperov, väčšinou údermi palíc, alebo kopmi do banánových stromov. Cvičenie pre zlepšenie koncentrácie a presnosti kopu sa trénujú napr. pomocou citrónu zaveseného vo výške súperovej hlavy alebo vyššie.

V tradičnom thajskom boxe existoval len jeden základný postoj – pravý, t.j. pre bojovníka praváka, ľavá noha je vpredu a vedie, pravá noha ju nasleduje. Ruky sa držia vysoko. Ruky a rukavice sú uzatvorené – blízko tela. Ruky chránia hlavu, lakte  telo. Telo je mierne otočené na bok, hlava je mierne predklonená. Pri pohybe dopredu sa hýbe predná noha ako prvá a nasleduje ju zadná. Pri pohybe dozadu je to opačne, zadná noha sa hýbe prvá a nasleduje ju predná. Pri bočnom alebo postrannom pohybe prvá predná noha a nasleduje ju zadná.

Post to Twitter Tweet This Post

Podobné stránky:

  • Podobné stránky nájdete v menu